Buráky

30.12.2012 16:12

 

 

Buráky

 

 

 

1.Když sever válčí s jihem a zem jde do války ,na polích místo bavlny teď rostou bodláky.

   Ve stínu u silnice vidím z jihu vojáky, jak válej se klidně a louskaj buráky.

 

R: Hej hou,hej hou,nač chodit do války,je lepší doma sedět a louskat buráky.

     Hej hou, hej hou nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskatburáky.

 

2.Plukovník je v sedle , volá "Yankeeové jdou, " mužstvo stále kříčí prej dál už nemohou.

   Plukovník se otočí a koukne do dálky, jak jeho slavná milice teď louská buráky.

 

3. Až tahle válka skončí a my zas budem žít, své milenky a ženy zas půjdem políbit.

   Pak zeptaj se tě:" Hrdino ,cos dělal za války?" "Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky."